Shop House B

Shop House B

Shop House B

ជាប្រភេទផ្ទះអាជីវកម្ម ដែលមានទំហំស្តង់ដា ងាយស្រួលរកស៊ី ព្រោះស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវរដ្ឋ (ផ្លូវ១៦ម) បែរមុខទៅទិសខាងកើត ទិសហុងស៊ុយ ងាយស្រួលរស់នៅ និងប្រកបអាជីវកម្ម – ។

 • House Size
  (5m x 12m)
 • Land Size
  (5m x 19m)
 • Front Space
  (5.5m)
 • Back Space
  (1.5m)
 • Both Sides
  (0)
 • Bedroom(s)
  (4)
 • Bathroom(s)
  (5)
 • Floor(s)
  (3)