Angel Villa

Angel Villa

Angel Villa

ជាប្រភេទវីឡាទោលដែលមានវេរ៉ង់ដា​ធំទូលាយ ដែលអាចទទួលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទទួលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកព្រលឹម អាចជួបជុំគ្រួសារនាពេលល្ងាចក្នុងផ្ទះ ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសាកសមសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើន រីឯតម្លៃ រឹតតែពិសេស ។

 • House Size
  (8m x 12m)
 • Land Size
  (11.5m x 21m)
 • Front Space
  (7.5m)
 • Back Space
  (1.5m)
 • Left Side
  (2m)
 • Right Side
  (1.5m)
 • Bedroom(s)
  (6)
 • Bathroom(s)
  (7)
 • Floor(s)
  (3)